Вівторок, 2024-06-25, 9:16 PM
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Форма входу

Категорії розділу
НОВИНИ [0]
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 Конституція

КОНСТИТУЦІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНСЬКОЇ

ГІМНАЗІЙНОЇ  РЕСПУБЛІКИ «ТАВРІЯ»

         Конституція встановлює основні права громадян гімназійної республіки «Таврія», умови їх забезпечення і структуру органів управління.

         Мета гімназії – допомогти людині виховувати в собі вільну особистість.

Розділ 1. Загальні засади

Стаття 1. Шкільна Учнівська Республіка самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів.

Стаття 2. У своїй діяльності Шкільна Учнівська Республіка керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», даною Конституцією, Конвенцією про права дитини, Статутом гімназії.

Стаття З. Шкільна Учнівська Республіка сприяє розвитку творчої особистості учнів, захищає їх права, а також забезпечує набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору.

Шкільна Учнівська Республіка сприяє формуванню активної позиції кожної особистості, досвіду творчої соціальної діяльності, рис соціального партнерства, виробленню вмінь та навичок співробітництва в умовах первинних дитячих колективів.

Стаття 4. Головні завдання органів самоврядування: захист інтересів учнів; створення об’єднань, клубів за інтересами; створення умов для самореалізації особистості учня; проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят; створення умов для набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки; сприяння професійній орієнтації учнів.

Стаття 5. У своїй діяльності органи учнівського - самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів і педагогів.

Стаття 6. Органи самоврядування безпосередньо взаємодіють з адміністрацією, науково-методичними об’єднаннями педагогів, технічними службами, батьківським комітетом, Координаційною радою школи.

Стаття 7. Функціонування органів учнівського самоврядування здійснюється згідно з його структурою.

Стаття 8. Учнівське самоврядування поділяється на законодавчу, виконавчу та судову владу.

Стаття 9. Конституція ШУР має найвищу силу. Закони та інші документи сприймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Стаття 10.Символами Шкільної Учнівської Республіки є Гімн та емблема.

Розділ ІІ. Права та обов’язки учнів

Стаття 1І.Усі учні  є рівними у своїх правах.

Стаття 12, Кожен учень нас право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому покаранню.

Стаття 13. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Здійснення цих прав може бути обмежене в інтересах громадського порядку з метою запобігання злочинам, охорони здоров’я учнів, захисту репутації та прав інших людей, підтримки авторитету школи.

Стаття 14. Учні школи мають право на об’єднання у дитячі організації, об’єднання за інтересами, клуби. Заборона діяльності об’єднань здійснюється лише рішенням Ради справедливих.

Стаття 15. Учні школи зобов’язані дотримуватись правил для учнів.

Стаття 16. Учні мають право брати участь у шкільних справах, шкільних референдумах, вільно обирати і бути обраними до класних і шкільних органів самоврядування.

Стаття 17. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 18. Учні зобов’язані не заподіювати шкоди шкільному майну.

Стаття 19. Учні зобов’язані підтримувати та посилювати авторитет школи, шанувати її символи.

Стаття 20. Права і свободи учням і вчителів захищаються Радою Справедливих.

Стаття 21. Учень має право на правову допомогу.

Стаття 22. Ніхто не зобов’язаний виконувати злочинні розпорядження чи накази.

Стаття 23. Кожен учень зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України, Конвенції про права дитини, Конституції Шкільної Учнівської Республіки.

Розділ ІІІ. Вибори. Референдум.

Стаття 24. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми, та інші форми демократії.

Стаття 25.  Права голосу на виборах і референдумах мають учні  5-11-х класів

Стаття 26. Вибори до органів учнівського самоврядування с вільними і відбуваються на основі даної Конституції.

Стаття 27. Шкільний референдум призначається шкільним парламентом або Президентом школи відповідно до їхніх повноважень.

Стаття 28. Вибори і референдум, проходять згідно з Законом «Про вибори і референдум.

Розділ ІV. Парламент школи

Стаття 29. Парламент школи є законодавчим органом шкільного самоврядування учнів.

Стаття 30. Чисельність парламенту школи складає 15-26 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування на конференції учнів 5-11-х класів терміном на один рік.

Стаття 31. Чергові вибори членів парламенту відбуваються у третій тиждень вересня.

Стаття 32. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання парламенту проводиться один раз на місяць. Парламент може збиратися позачергово для вирішення поточних питань.

Стаття 33. Члени парламенту мають право вільного висловлювання.

Стаття 34. Повноваження членів парламенту припиняються разом з припиненням повноважень парламенту.

Стаття 35. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі: складення повноважень за особистою заявою; переходу до іншої, школи; відкликання класом свого представника парламенту; у разі закінчення школи; за рішенням парламенту школи.

Стаття 36. Присяга члена Парламенту: «Я, (ім’я та прізвище), обраний, учнями до парламенту Шкільної Учнівської Республіки, присягаю і зобов’язуюсь своїми діями, підносити, авторитет школи, відстоювати права учнів, додержуватися Конституції ШУР, сумлінно виконувати свої обов’язки, захищати інтереси учнів школи».

Стаття 37. Парламент школи працює  на засіданнях, які проходять відкрито.

Стаття 38. Повноваження шкільного парламенту: прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції; внесення пропозицій до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та дозвілля; участь у складанні річного плану роботи школи; внесення пропозицій до районного, міського парламентів; координація роботи класних Органів самоврядування; забезпечення усунення Президента школи з його посади в порядку особливої процедури (імпічменту); розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів; надання згоди на призначення Президентом школи прем’єр-міністра; призначення та припинення повноважень членів виборчої комісії; призначення чергових та Позачергових виборів до органів самоврядування.

Парламент встановлює: порядок використання символіки; рекомендує адміністрації школи до нагороди учнів.

Стаття 39. Парламент може вносити зміни до Конституції ШУР в межах порядку, передбаченого Конституцією ШУР.

Стаття 40. Член парламенту може звернутись із запитом до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов’язана повідомити про результати вирішення питання.

Стаття 41. Парламент школи обирає зі свого складу спікера та відкликає його.

Стаття 42. Парламент школи затверджує перелік комісій та обирає голів комісій.

Стаття 43. Президент може достроково припинити повноваження Парламенту у разі відсутності засідань кожного місяця

Розділ V. Президент

Стаття 44. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Стаття 45. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на один рік.

Стаття 46. Президентом школи може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів.

Стаття 47. Одна й та сама особа не може бути Президентом школи більше ніж два строки підряд:

Стаття 48. Чергові вибори Президента школи проводиться у першій тиждень жовтня.

У разі дострокового припинення повноважень Президента школи вибори нового проводяться протягом 30 днів з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента школи встановлюється Законом Про вибори.

Стаття 49. Новообраний Президент школи заступає на пост не раніше, ніж через 7 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту прийняття присяги на засіданні Парламенту школи.

Приведення Президента школи до присяги здійснює Голова Ради справедливих.

Стаття 50. Президент школи складає присягу Я, (ім’я та прізвище), обраний учнями, Президентом школи, заступаючи на цей пост, урочисто присягаю і зобов’язуюсь сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати права учнів, додержуватися Конституції Шкільної Учнівської Республіки; сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями школи; виконувати свої обов’язки в інтересах шкільного колективу, підносити авторитет рідної школи.

Президент школи, обраний на позачергових виборах, складає присягу у дводенний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Стаття 51. Президент школи: вносить на розгляд Парламенту питання, актуальні для учнів школи; має право брати участь у роботі педагогічної ради; має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів; має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі; скликає чергові засідання шкільного парламенту; бере участь у роботі комісії (Координаційній ради); не має права передавати свої повноваження іншим особам; координує діяльність парламентських комісій; має право накласти вето на рішення парламенту; приймає рішення з питань учнівського самоврядування; представляє шкільне самоврядування у районі та місті; призначає референдум щодо змін Конституції; призначає позачергові вибори до шкільного Парламенту у строки, встановлені цією Конституцією; припиняє повноваження шкільного Парламенту, якщо протягом 10 днів засідання не можуть розпочатися; формує Кабінет міністрів.

Стаття 52. Президент може бути усунений у разі відставки: неможливості  виконувати свої обов’язки за станом здоров’я; усунення з поста в порядку імпічменту; закінчення школи.

Стаття 53. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю (50% + 1) Парламенту.

Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається. Парламентом школи не менш як 50 % від складу Парламенту.

Стаття 54. У разі дострокового припинення повноважень Президента школи відповідно до статей 52, 53 цієї Конституції .виконання обов’язків Президента школи перекладається на прем’єр-міністра школи.

Стаття 55. Кабінет міністрів школи е вищим виконавчим органом. Кабінет міністрів школи відповідає перед Президентом школи та підконтрольно-підзвітний Парламенту школи.

Стаття 56, до складу Кабінету міністрів входять: прем’єр-міністр школи; віце-прем’єр-міністр школи; міністри.

Стаття 57. Прем’єр-міністр школи призначається Президентом школи за згодою більшості Парламенту. Персональний склад Кабінету міністрів призначається Президентом школи за поданням прем’єр міністра школи.

Стаття 58. Прем’єр-міністр школи керує роботою Кабінету міністрів школи, спрямовує її на Програми діяльності Кабінету міністрів школи, схваленої Парламентом школи.

Стаття 59. Кабінет міністрів школи: вживає заходи щодо забезпечення прав і свобод  учнів; розробляє програми відповідно до напрямків центрів;  організовує позакласну роботу учнів; контролює чергування класів по школі; контролює чергування класів по школі; контролює відвідування уроків учнями школи; спрямовує і координує роботу міністрів, клубів, об’єднань та організацій.

Стаття 60. Кабінет міністрів школи у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження

Стаття 61. Кабінет міністрів школи складає повноваження перед новообраним Президентом школи.

Стаття 62. Прем’єр-міністр та міністри мають право заявити Президентові школи про свою відставку.

Стаття 63. Відставка прем’єр-міністра школи має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів за рішенням Президента школи чи у зв’язку з прийняттям Парламентом школи резолюції про недовіру.

Стаття 64. Прем’єр-міністр зобов’язаний подати Президентові школи заяву про відставку Кабінету міністрів за рішенням Президента школи чи у зв’язку з прийняттям Парламентом школи резолюції про недовіру.

Стаття 65. Виконавчу владу у класах здійснюють класні ради.

РОЗДІЛ VІІ. Рада справедливих

Стаття 66. Рада справедливих є єдиним органом конституційної юрисдикції в школі.

Стаття 67. Рада справедливих складається з 5 членів: З учнів та 2 учителів.

Стаття 68. Членами Ради справедливих можуть бути учні 8—11-х класів, які вчаться в школі не менше одного року, та вчителів, які мають авторитет серед колег т учнів і працюють у школі не менше одного року.

Стаття 69. Члени ради обираються на 2 роки без права бути переобраними на повторний строк.

Стаття 70. Голова Ради справедливих обирається на спеціальному пленарному засіданні Ради зі складу членів Ради шляхом відкритого голосування строком на 1 рік.

Стаття 71. Повноваження Ради справедливих; вирішує питання про відповідальність, Конституції школи, законів та інших правових актів Парламенту та актів Президента школи; розглядає конфліктні питання між учнями та вчителями; офіційно оголошує Конституцію школи; захищає права учнів; вирішує питання про порушення Конституції.

Рада справедливих ухвалює рішення, які є обов’язковими і не можуть бути оскаржені.

Стати 72. Порядок організації і діяльності Ради справедливих, процедура розгляду справ визначаються законом.

Розділ VІІІ. Класне самоврядування

Стати 73. Класне самоврядування е правом кожного класу; школи.

Стаття  74. Форма та структура самоврядування класу виробляється кожним класом самостійно.

Стаття 75. Органи класного самоврядування забезпечують: виконання Конституції школи, актів Президента школи, Кабінету міністрів; законність і правопорядок додержання прав і свобод учнів; виконання програм міністрів; звіт класу про свою роботу; взаємодію з іншими класними органами самоврядування.

Стаття 76. Права класного самоврядування захищаються Радою справедливих.

Стаття 77. Органи класного самоврядування підконтрольні Кабінету міністрів.

 

Розділ ІХ. Внесення змін до Конституції школи

Стаття 78. Законопроект про внесення змін до Конституції школи може бути поданий до Парламенту Президентом школи або не менше як третиною учнівських депутатів школи від складу Парламенту.

Стаття 79. Законопроект про внесення змін до Конституції затверджується загальношкільним референдумом, який призначається Президентом школи.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Парламенту наступного скликання.

Стаття 80. Законопроект про внесення змін до Конституції школи, який розглядався Парламентом школи і не був прийнятим, може бути поданий до Парламенту школи не раніше ніж через З місяця з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Парламент школи протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції школи.

Розділ Х. Прикінцеві положення

Стаття 81. Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття.

Стаття 82. День прийняття Конституції школи є шкільним святом.

Copyright MyCorp © 2024
Останні новини

Друзі сайту
Сайт відділу освіти Мелітопольської РДА
Сайт обласного науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій навчання
Запорізька обласна освітня мережа
ЗОЦ НТТУМ "Грані"
Годинник
Зробити безкоштовний сайт з uCoz